söndag 27 oktober 2013

7 oktober 2013: Vad jag anser om avtalen

Så här ser Mörby centrum ut i dag - och det är inte svårt
att inse att motorvägen är det som i extrem utsträckning
skiljer kommunens delar åt - i framtiden måste det åtgärdas
Jag anser
1. att Danderyds kommun skall godkänna de avtal som nu förhandlats fram
2. att de inte löser huvudfrågan för kommunen, att E18 delar Danderyds kommun i två delar
3. att ansvaret faller tungt på moderaterna, som styrt Danderyd i 43 år, och numera också centerpartiet att man dels inte lyckats få en plan och avtal som gör att E18 grävs ner, dels aldrig fått till stånd en förlängning av tunnelbanan till Täby.

För detta bär kommunstyrelseordförandena Lennart Kjellgren (m), Björn Hamilton (m), Gunnar Oom (m) och Olle Reichenberg (m) ett stort, stort ansvar. De har alla haft en alltför snäv syn på vad en kommun är. Danderyd har utvecklats, inte minst befolkningsmässigt, dåligt under dessa år.

Jag nämner inte moderaternas första kommunstyrelseordförande, Lars Danarö, som inte kan lastas för att det blev denna passivitet senare. Han hade andra problem. helt enkelt, med kommunsammanslagningen.

Men för oss som sett detta moderata spektakel under flera decennier är det helt klart: Det avtal som nu ingås är bättre än allting före men långt ifrån att lösa Danderyds verkliga problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar