söndag 27 oktober 2013

5 oktober 2013: Folkpartiet i Mörby centrum

I Mörby centrum: Lars-Gunnar Wallin. ordförande, Mar-
gareta Sandell , styrelsen sekreterare och i byggnads-
nämnden, Jonas Uebel, gruppedare kommunfullmäktige,
och Lilian Grassman, ersättare kommunstyrelsen 
Folkpartiets folkvagn

Folkpartiet är ju det stora oppositionspartiet i Danderyds kommun, detta sedan centerpartiet - eller som man kallar sig för att skilja sig från centerpartiet, Danderydscentern (mycket välbetänkt, i själva verket är Danderydscentern ett urkonservtivt parti som om man fick styra ensamt skulle förvandla kommunen till ett museum) - efter valet 2010 gått samman med moderaterna och kd i kommunen.
  Folkpartiet har en bra politik, lite tråkig eftersom den är densamma år efter år, men det ger ju väljarna ett bra alternativ till de allt mer villrådiga moderaterna och Danderydscentern, kd är som en jolle efter moderaterna.
  Folkpartiet har i Danderyd blivit med Folkvagn och nu är vi ute på alla våra torg varje lördag för att svara på frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar