söndag 27 oktober 2013

7 oktober 2013: Mörby Centrums historia

Denna svartvita flygbild över Danderyd är tagen
för omkring 40 år sedan
Denna kväll präglas annars av att folkpartiet i Danderyd skall besluta om hur vi skall ställa oss till det förslag till avtal mellan Danderyds kommun och fastighetsaktiebolaget Diligientia som upprättas - Diligentia är ett dotterbolag till försäkringsbolaget Skandia Liv.

Här inledningsvis något om Mörby centrums historia.
1. Mörby centrum stod ”färdigt” och invigdes högtidligen 1961 - det var före nuvarande kommun tillkom 1971.
2. Mörby centrum har därefter byggts till och om i flera omgångar.
3. År 1977 byggdes anläggningen om och fick ett inomhustorg, den hittills största förändringen exteriört.
4. För några år sedan togs ett föga besökt våningsplan, dit man åkte rulltrappa (rakt under nuvarande konditori),  bort vilket ökade torgets attraktivitet betydligt.
5. Någon tunnelbana fanns inte till Mörby centrum under dess första sjutton år - vilket kan vara svårt att föreställa sig.
6. Tunnelbanan, som ligger 22 meter under marknivån, invigdes den 29 januari 1978. Mörby centrum är sedan dess slutstation för Linje 14.
7, Omkring 2 miljoner resenärer/år  passerar numera genom Mörby centrum.
8. Totalt har Mörby centrum i dag 18.000 kvadratmeter kontors- och  handelsyta.
9. Utöver T-banan trafikerar många buss-linjer Mörby centrum, som också har ett stort parkeringsgarage med cirka 400 platser. Därtill kommer omkring 100 utomhusplatser för bilar. Omkring 65 företag av skilda slag finns.
10. Före kommunsammanläggningen 1971 beslutade dåvarande Danderyds köpings fullmäktige att Norrtäljevägen skulle sprängas igenom Mörbyberget och bostäder byggas i Danderydsberg.
  Av detta blev som bekant intet.
  Varför?
  Danderydsberg skrotades till stor del på grund av att Täbyborna röstade nej till T-banans förlängning till Täby i en folkomröstning den 23 mars 1980.
  Folkpartiet och socialdemokraterna i både Täby och Danderyd ville förlänga T-banan medan moderaterna och centern i båda kommunerna sade nej och ville satsa på Roslagsbanan. Täbyborna var rädda för ”buset i tunnelbanan”.
11. Därför bidde det den gången inte ens en tumme.                              

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar