fredag 25 december 2015

12 april 2015: Timat 1436, året efter Arboga riksdag

Broder Svensson Tjurhufvud (1436) 

Under de oroliga tider, som föregingo och efterföljde Carl Knutssons tillträde till regeringen, föll på flera orter i riket mången hufvud för den segrandes hand.
  En af Engelbrekts medhjelpare, Broder Svensson Tjurhufvud, som med hårda ord angripit Carl Knutsson, för det att han ej erhållit något slott i förläning, blev på dennes föranstaltande gripen och halshuggen på Brunkebergs torg.
  Året var 1436. året efter riksdagens första möte, i Arboga 1435. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar