fredag 25 december 2015

9 april 2015: Stockholmiana

1250 Stochkholm grundas
1280 Trenne riksråds afrättning
1306 Thorkel Knutssons afrättning
1319 Ursprunget till Brunkebergs namn
1320 Prins Magnus halshuggen på Helgeandsholmen
1382 Carl Nilsson Färla mördad av Bo Jonsson Grip
1389 Käpplingemorden
1407 Stockholm uppbrändt
1436 Broder Svensson Tjurhufvud
1437 Pukes afrättning
1463 Bondetåg mot Stockholm
1490 En konstnär ihälstucken
1520 Måns Jönsson korsfäst
1520 8 november: Stockholms bladbad
1527 Erkebiskop Knut rådbråkad
1529 Måne Bryntesson Lilliehööks afrättning
1553 Dalasupprorets huvudvmän afrättade
1536 Krutkonspirationen mot Gustaf I
1559 Ett slottstorn störtar
1563 Hertig Johans tjenare steglade
1566 Dödsstraff för osanning
1567 Fänrik Maximilian dränkt
1568 Erik XIV mördar med eldgaffel
1568 Göran Pehrssons afrättning
1568 Sten Eriksson Leijonhufvuds död
1574 Mornays vapendans
1576 Peder Hård ihjälslagen
1577 Bengt Bagges halshuggning
1584 En sammansvärjning mot Johan III
1593 Blodigt uppträde i Riddarholmskyrkan
1595 Duell på Stortorget
1597 Abraham Melchorsson aflifvad
1604 En sammansvärjning mot Carl IX
1605 Hogenschild Bjelkes halshuggning
1609 Daniel Våken rådbråkad
1615 Den ena bödeln hänger den adnra
1624 En dräpt poet
1628 Skeppet Wasas förolyckande
1642 Simon de la Valée ihjlstucken
1650 E. on Saltz skjuten
1652 Södermalms galge
1652 Messeniernas halshuggning
1652 Studenterna Campanius och Antelius halshuggning
1653 En bodekung med sin minister haljuggen
1653 Adlig ätt utslocknad
1674 Lasse Lucidor
1676 Skeppet Westervik uppbrinner
1681 En bödel dödad
1681 Carl XI överfallen
1686 Stor eldsvåda i Stockholm
1694 Ljungeld i Riddarholmskyrkan
1696 Kongl. Stallet uppbrinner
1697 Slottsbranden den 7 Maj
1698 Duell
1707 Två gånger halshuggen
1707 Otta Arnold Paykulls afrättning
1711 Mord i Stadshagen
1719 Georg Henrik Görtz avrättas
1720 Ett fartyg sprängt i luften
1720 Prosten Peter Brenners halshuggning
1722 Anders Gyllenroths halshuggning
1731 En ställning ramlar
1736 Göthes malmgård
1743 Dalaupproret
1743 Buddenbrocks halshuggning
1743 Lewenhaupts flykt och halshuggning
1747 En medicine doktor halshuggen
1749 Prest eller bankkommissarie?
1751 Oerhörd eldsvåda i Stockholm
1756 Sammansvärjning mot ständerna
1757 Sahlestedts aflifvande
1788 Högtidligheterna vid Gustaf Adolofs födelse
1790 Johan Henrik Hästesko halshugges
1792 Gustaf III:s mord
1792 Anckarströms sista dagar
1807 Oförmodad död
1810 Grefve Fersens mord
1814 En frimurare skjuter sig
1825 Dramatiska theaterns brand
1833 En duell
18368 Gaut-upplopp vid Stadshuset i Stockholm
1844 Lagerstråles mord
1844 Hemlighetsfulla mord
1848 Gatu-upplopp i Stockholm
1866 Katholska kyrktornets instörtande
1873 Eldsvåda den 12 november

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar