torsdag 24 december 2015

6 april 2015: Ursprunget till Brunkebergs namn (1319)

Den, som gaf Brunkeberg i Stockholm dess namn, var konung Birgers drots, Johan Brunke, som der halshöggs i November månad 1319, hvarefter kroppen sattes på stegel och hjul.
  Vid samma tillfälle halshöggs och steglades äfven Ulf Svalebeck, Lyder Foss och Wolram Skytte.
  Alla fyra voro konungens medbrottslingar i förräderiet emot dess bröder, hertigarne Erik och Waldemar, som fängslades och ihjälhungrades på Nyköpings slott.

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar