fredag 25 december 2015

8 april 2015: Med Bo Jonsson Grip vid högaltaret

Carl Nilsson Färlas mord (1382)

Ej en gång kyrkorna hafva varit fridlysta för blodiga uppträden. Ett sådant egde rum år 1382, då riksdrotsen Bo Jonsson Grip, inför sjelva altaret i dåvarande Gråmunkekyrkan, mördade sin slägting Carl Nilsson Färla, gift med Rörik Algotssons dotter Cecilia, som var hans faders faster.
  Carl Nilsson måtte sålunda hafva varit en vida äldre man än Bo Jonsson, men krönikerna uppgifva emellertid att dådet skulle haft sin orsak i svartsjuka, emedan Bo Jonssons fru troddes ha gynnat Carl Nilsson med sin kärlek.
  Emellertid skall en gång en häftig tvist uppstått mellan de båda fränderna, dervid Färla tog sin tillflykt ute i kyrkan, som då betraktades såsom den säkraste fristad. Men, utan vördnad för det helgade rummet, förföljde mördare den flyenade ända fram till högaltaret, der han fullbordade handlingen och der han i sitt raseri skall hafva rent av styckat liket.
  Traditionen berättar, att grafstenen öfver den mördade remnat i lika många stycken.
  Bo undgick likväl allt straff, ty den versdsliga rättvisan hade inga händer mot den mäktige mannen, och de andligas vrede öfver helgedomens oskärande försonade genom frikostiga gåfvor till klostret och kyrkan. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar