lördag 26 december 2015

14 april 2015: S:t Göran och konstnären (1490)

En konstnär slås ihjäl (1490)

Ett bland katholska verdens ryktbaraste helgon var S:t Göran. Hans bild prydde ofta fälttecknen samt uppsattes i kyrkorna.
  I slaget vid Brunkeberg d. 10 Okt. 1471 sjöngs S:t Görans visa, som stärkte Sturens folk till seger.
  Såsom ett bevis af sin tacksamhet för den vunna segern lät Sten Sture uppsätta detta namnkunniga helgons bild i Stockholms Storkyrka.
  Den förfärdigades av en tysk konstnär, och ansågs för ett sådant mästerstycke, att en af Sturens tjenare, af illa förstådd patriotism, mördade konstnären på gamla rådhuskällaren, på det inte land måtte af hans hand erhålla något dylikt. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar