söndag 20 december 2015

2 april 2015. Då gick det upp ett Liljeholmens!

Att nästan allt är farligt, vet alla. Men att också våra stearinljus är en miljöfara vet få.
  Det enda miljösäkra stearinljuset kommer - visar en undersökning - från Liljeholmens. Dess ljus innehåller inte palmolja, troligen för att sådan inte fanns när det en gång gick upp ett ljus för tillverkaren.
  Stearinljus från Hemköp, Copp. Duni, ICA och Ikea kan däremot vara miljöfarliga, allt enligt den definition, RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, använder. RSPO certifierar och kontrollerar palmoljetillverkare världen runt.
  Jag undrar vilka ljus det gått upp för Sveriges miljöminister. Förstår hon inte att detta är ett problem mer spritt än båtfärder?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar