lördag 26 december 2015

16 april 2015: Måns Jönsson korsfäst (1520)

Måns Jönsson korsfäst (1520)

Upprinnelsen till Stockholms blodbad var flera, främst kampen om den världsliga makten i Sverige mellan kyrkan och staten, företrädd av kungen.
  Många offer krävdes vid denna tid.
 Bland offren för Kristian II:s skräckvälde var äfven den åldrige höfvidsmannen på Westerås´ slott Måns Jönsson.  Han blef nämligen d. 7 juli 1520 i Stockholm korsfäst och kroppen lagd på fyra stegel.

Fotnot (GA). Med rådbråka avses att man krossar lemmarna, t.ex. med ett hjul eller på annat sätt genom misshandels om leder till döden. Det är en plågsam avrättning.
   Med stegel avses en påle på vilken kroppen eller huvudet av en avrättad fästs. 

Källa: Stockholms Blodbestänka jord. Tryckt hos P.G. Berg 1874

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar