torsdag 15 november 2012

15 nov: Läxhjälp, låg skatt, avdrag och hearing

I dag behandlade skatteutskottet frågan om lägre skatt vid läxhjälprbete, allt enligt regeringens förslag.
  Det hade också kommit en skrivelse från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet - åberopande minoritetsskyddet i riksdagsordningen - att utskottet skulle låta höra flera fackliga organisatione(!) före beslut träffas i utskottet.
  Det blev också utskottets beslut.
  Så den 22 november blir det en öppen hearing om förslaget från regeringen att låg skatt - en del kallar det avdrag - skall beviljas för läxhjälp under vissa förhållanden; regeringen har noterat att gränsen mellan barnpassning och läxhjälp är flytande.
  Jag är för denna reform.
  Orsak? Jo, främst av den anledningen att det kan hjälpa elever från miljöer där kunskaper och undervisning inte är en sjävklarhet men som med denna lägre skatt kan köpas för en låg penning och inte vara förbehållen "rika" människor.
  Det är alltså det rakt motsatta argumentet som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet anför; de vill ju att betald läxhjälp skall vara förbehållen bara barn med riktigt rika föräldrar!
  Huvva! Klassamhället skall bevaras, att lära sig är fult. Hemskt!
  (Vänsterpartiet har dock två-tre åsikter i denna fråga: en är att läxor inte skall förekomma, en att skolan skall hjälpa alla som behöver läxhjälp, en att man inte skall få tjäna pengar på att lära andra, om förbudet skall omfatta även föräldrar, släktingar eller vänner eller kamrater är oklart; vänsterpartiet borde tänka till en gång till, nu får man faktiskt bakläxa .)
  På en punkt är jag dock kritisk: Det är när oppositionspartierna exklusive de oberäkneliga sverigedemokraterna) vill kalla skatteverket till den planerade hearingen, vilket jag också framförde vid dagens utskottsmöte.
  På hearing skall höras de som är opinionsbildande organisationer, lärare, pedagoger, studenter, företagare etcetera - medan skatteverket är regeringens verkställande skatteorgan och säkert kan ha synpunkter på vilka problem som kan uppstå men faktiskt inte skall ha någon enda synpunkt på reformens lämplighet eller ej som sådan.
  Skatteverket bör därför inte kallas, enligt min mening. Skatteverket har att verkställa riksdagens och regeringesn politik, inte bedriva egen politik.
  Det skulle en socialdemokratisk finansminister heller aldrig tillåta.
  Men socialdemokraterna är nu - liksom miljöpartisterna och vänsterpartietsterna - totalt principlösa i skatteutskottet. Det är bedrövligt att åse.
   Detta vill jag ge den ärade vice ordföranden i skatteutskottet Leif Jakobsson (s) tillkänna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar