tisdag 6 november 2012

6 nov: Besök från Mozambiques parlament

Mozambiques parlamentsdelegation i riksdagen, under ledning av talammen Mario
 Sevene (näst längst till höger). På bilden även Bodil Ceballos (m) och Gunnar Andrén (fp)
I två dagar, 5-6 november, har riksdagen haft besök av en delegation från Mozambiques parlament, ledd av talmannen Mario Sevene.
På måndagen togs delegationen emot av Ludwig Höghammar Mitkas, International Advisor, Riksdagens interantionella kansli. Sedan björ Awepa. riiksdagens nätverk för Afrika, på lunch under ledning av dess ordförande, Kerstin Lundgren (c), ledamot av utrikesutskottet och vice ordförande i riksdagens utrikespolitiska klubb, RUK.
Därpå följde möte med Anders Norin, biträdande kammarsekreterare som informerade om hur den svenska riksdagen arbetar. Mötet hölls i det vacka Templum-rummet med utsikt över Stockholms stadshus.
Därpå följde möte med Slavica Mladenvic, biträdande chef för internationella kontakter i riksdagen.
I dag har delegationen haft möte med frågor och lunch. Värd var andre vice talmannen Ulf Holm (mp).
Och sedan blev det guidad visning i riksdagen - och då togs bilden ovan.
Slutligen var det i dag möte med konstitionsutskottet, företrätt av ordföranden Peter Eriksson (mp) samt ledamöterna Andreas Norlén (m) och Helene Petersson i Umeå (s).
De kommande dagarna är det andra program i Sverige innan besöket avslutas på lördag med lunch - där jag kommer att deltaga (om jag får reda på var den äger rum ...)
Den mozambikanska delegationen:
1. Mário Sevene, ordförande
2. Latifo Ismael Xarifo
3. Luciano Andrè de Castro
4. Ana Antonia Dimitri
5. Ângelo Thai
6. Miguel Anlauè Mussa
7. Mouzinho Castigo Sambua, sekreterare
8. Amarilia Marta Mutemba , Awepa Mozambique
9. Dr. Jan Nico Scholten, politiska koordinator Mozambique
10. Tatjana van den Ham, Awepa Office Europé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar