fredag 14 december 2012

11 dec 2012: Får man säga så om skolan?

I dag har det kommit nya resultat för grunskolan i en internationell jämförelse. Cirka 15000 svenska elever har prövats i läsförståelse, matematik och naturkunskap, i TIMMS 2011 och PIRLLS 2011.
  De visar att resultatet i läsning fortsätter att försämras, att kunskaperna i matematik oss 11-åringarna (som började skolan 2007) har blivit bättre och att kunskaperna i naturvetenskapliga ämnen ligger på samma nivå som 2007, men att det för 15-åringarna, åttondeklassare 2011 som började skolan 2003, fortsätter att bli sämre resultat.
  Då säger professorn och läsexperten Caroline Liberg vid Uppsala universitet att en viktig orsak är att svensk undervisning betonat eget lärande, alltså utan lärare, för lite katederundervisning. Tja, så har jag länge tyckt - men får man säga så, säga som det är?
   Vi behöver ge lärarna en starkare roll i skolan, mer katederkompetens.
   De som förfasar sig över att Jan Björklund vill öka elevernas kunskaper är skolans verkliga motståndare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar