torsdag 6 december 2012

6 dec: Minskade utsläpp - var glada!

I dag noteras - just som Doha-förhandlingarna går in på sitt slutvarv - att Sverige noterar lägre utsläpp av växthusgaser.
   Det måste glädja varje miljövän - särskilt Naturskyddsföreningen, miljöpartister och liberaler, de verkliga miljövånnerna!
   Sverige släppte under 2011 ut 61,4   miljoner ton växthusgaser, en minskning med sex procent jämfört med året   före. Och jämfört med 1990 uppgår minskningen till 16 procent, visar statistik från
Naturvårdsverket.   
   Transporterna står för en tredjedel av utsläppen. Personbilarnas utsläpp har minskat med nio procent sedan 1990, trots att trafiken ökat.              
   Däremot är utsläppen från de tunga fordonen 44 procent högre än 1990.
   Även utsläppen från utrikes sjöfart och flyg har ökat kraftigt sedan 1990 och var som högst 2007.
   Visst är väl Naturskyddsförenignen och miljöpartiet glada i dag! En så stor förbättring måste man applådera.
   (Eller borde det varit ännu mera? Aldrig nog?) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar