torsdag 6 december 2012

4 dec 2012: Så stoppade s, mp, v, sd järnvägsutbyggnaden

Riksdagen - socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterparti och sverigdemokraterna - har i dag fattat ett mycket olyckligt beslut, nämligen att inte ta ut höjda banavgifter från 2014.
  Det innebär att fram till 2021 kommer att fattas 10.000 miljoner kr i underhåll av det nuvarande järnvägsnätet.
  Och nya projekt - till exempel Norrbotniabanan - blir direkt olönsam.
  Det är inte klokt!
  Beslutet träffades av den socialistiska majoriteten i riksdagen, socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpariet och sverigdemokraterna. Det senare är ett riktigt socialistiskt parti så snart det kan visa sig i ideologiska frågor, fast man inte vill vidkännas det. På samma sätt stoppade sverigdemokraterna tidigare en avgiftshöjning på Öresundsbron. Nu blir där sämre underhåll och sämre förbindelser.
  Man kan lätt tänka sig om vägrafikskatten skulle slopas. Vem skulle då bygga vägar?
  Ingen. Förstås.
  Och inte skulle det plogas och inte repareras.
   Vad får det här för konsekvenser för järnvägen i Sverige? 
   Jo, endera minskar man underhållet och nybyggnationen eller så tar man det från statskassan - det senare är socialdemokraternas linje.
   Det innebär att man prutar bort något annat, vad har socialdemokraterna inte berättat om vad det är ännu.
  (Men jag räknar med att ordföranden i trafikutskottet Anders Ygeman ägnar julledigheten åt att skriva en rapport om saken: Det här vill vi pruta bort eftersom järnvägen inte får några underhållspengar annars. Kul läsning!)
   De fyra socialistiska partierna drev också igenom att regeringen måste återkomma till riksdagen med riktlinjer för kommunernas medfinansiering av infrastrukturprojekt.
  Hittills är det ju bara Stockholmskommunerna som tvingats till sådan medfinansiering av t.ex. Citybanan, ute i landet - om man nu kan tala om ute - protesterar man mot det som i huvudstadsområdet sedan tjugo-trettio år varit en självklarhet, annars hade trafiksituationen i Stockholmsområdet varit ännu mer kaotisk nu.
  Men banavgiftsbeslutet innebär att många järnvägsprojekt blir direkt olönsamma, inte minst Norrbotniabanan som ju helt bygger på att godstrafiken skall betala för att få köra där, liksom på Botniabanan.
  Bedrövlig politik /s, mp, c. sd).
  Och miljöfientlig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar