lördag 22 december 2012

22 dec: Totalt vilse i skog (Naturskyddsföreningen)

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) kräver i dag i  Dagens Nyheter en särskild skatt på papper, detta för att minska förbrukningen av skog.
  Detta har jag flera synpunkter på.
  Det första gäller alla dessa krav på specialskatter, på flyg, socker, choklad, fett och jag kan inte nämna den alla. Jag är - som skattepolitiker - urtrött på alla dessa särintressen som vill lägga särskilda skatter på just det man tycker mest illa om. Skatt på dumma förslag, det borde man kanske ha?
  Det andra gäller förstås att SNF-arna med generalsekreteraren Svante Axelsson i spetsen väljer att framföra sitt krav på papper, i papperstidningen Dagens Nyheter, inte på någon elektronisk hemsida. Varför? Jo, man vet ju att debattartiklar på papper blir mycket mer uppmärksammade i debatten än att skriva - som jag gör nu - bara elektroniskt.
  Men sedan kommer ju huvudfrågan: Behöver vi spara skog? Träd?
  Sanningen är denna, presenterad den 26 november 2011.
  Virkesförrådet i Sveriges skogar fortsätter att öka. Det framgår av nyutgiven officiell statistik från Riksskogstaxeringen.

  Sedan 1980-talet har virkesförrådet ökat med 26 procent i slutavverkningsskog (i dag 213 skogskubikmeter/hektar) och 7 procent i gallringsskog (i dag 134 skogskubikmeter/hektar).
  Notabelt är en ökning med 56 procent i plant- och ungskog, främst orsakad av att fler grövre träd nu får stå kvar när skogen slutavverkas.

Landets virkesförråd fortsätter att öka och uppgår nu till drygt 3.100 miljoner skogskubikmeter (m3sk).    
  – Ur ett skogsbruksperspektiv är det värdefullt att vi får virkesrikare skogar, säger Per Nilsson, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen vid SLU. Det är också tillfredställande att den ökade miljömedvetenheten slår igenom i siffrorna.
  För att virkesförrådet ska fortsätta att öka måste skogens tillväxt vara högre än den totala avgången av skog, det vill säga avverkningen plus den mängd skog som dör av naturliga orsaker.
  Skillnaden mellan dessa har minskat under senare år och ligger för närvarande på cirka tio miljoner skogskubikmeter per år på den brukade produktiva skogsmarken.
  De viktigaste orsakerna till detta är ökade avverkningar och effekter från stormarna Gudrun och Per.
  Detta har också medfört att ökningstakten för virkesförrådet inte har varit lika kraftig under 2000-talet jämfört med de föregående decennierna.
  Till detta kan läggas att ett argument för mer skog är att skogen fungerar som en koldioxidsänka, det vill säga absorberar koldioxid som alstras vid förbränning av kol, gas och olja - och denna sänka har vi i Sverige med våra stora skogar mycket glädje av eftersom utsläppen i Ryssland, Polen, Tyskland och England inte behagar respektera några landgränser utan påverkar också Sverige i hög grad.
  Men detta argument anförs inte av Natutskyddsföreningen - eftersom det ju är argument för att nyttja mer kärnkraft. Även Naturskyddsföreningen - en gång en liberal förening - har ändan där bak.
  Svenska naturskyddsföreningen går dessvärre vilse i skogen. Än en gång.
  Lägg skatt på dumma förslag!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar