fredag 14 december 2012

6 dec: Skattekontrollen av företag

Dagen börjar med en utfrågning om Riksrevisionens belysning av Skatteverkets kontroll av företag, onekligen ett ämne som berör skatteutskottet - som också har ordnat utfrågningen. Riksrevisor Claes Norgren, tidigare chef för finansinspektionen och mycket förtrogen med finansmarknaden och våra skatter, inleder och därpå följer en rad andra sakkunniga.
   Även jag får tillfälle att fråga - i sådana här sammanhang gynnas alltid stora partiers företrädare, även om deras frågor inte alltid är så relevanta.
  Dagens intressantaste inlägg kommer, enligt min mening, näringslivets skattedelegations skatteveteran Krister Andersson. Han oroar sig nämligen - och jag instämmer till fullo - för den nya arbetsmetodik som skatteverket gjort till sin under ledning av Ingemar Hansson, nämligen skattesamverkan mellan stora företag och skatteverket, kanske även skatterådgivare och revisorer.
  Syftet är gott, rätt skatt skall betalas i rätt tid. Jag har förstått att inte minst socialdemokrater, vänsterpartister och kanske även moderater - fast av motstående skäl - anser att detta är en bra metod.
  Men även om man förstår det goda syftet har jag låtit påtala att risken finns att det uppstår en förhandlingsmentalitet eller rent av rådgivningssituation mellan myndigheten Skatteverket och det stora företaget. Det påtalar nu å¨ett mycket bra sätt Krister Andersson.
  Skattverket får inte bli också skattedomstol, domstol skall tolka skattelagstiftningen och avgöra fall där motstående intressen och åsikter föreligger, inte via någon förhandling där insyn saknas.
  Syftet med skattesamverkan mellan företag och myndighet må vara gott.
  Jag vill varna för att den rättspraxis blir en förhandlingsfråga i stället för rättssäkerhet för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar