lördag 22 december 2012

17 dec 2013: Statsministerns betyg

Det är verkligen bra att statsministern nu ger sig in i skoldebatten. Moderaterna behöver ju tydligare profil där, vilket går bra sedan man utsett sin tidigare skoltalesman till landshövding i Skåne. (Visste ni inte att moderaterna hade en skoltalesman?)
  I sitt jultal ägnade han skolrågorna nästan all tid - och kom med förslaget att sänka betygsåldern till tredje klass, därmed över- eller underträffande utbildningsminister Jan Björklunds tidigare propå om betyg från fjärde årskursen i några ämnen.
  En del ser problem för folkpartiet med att allt fler partier ägnar skolfrågan intresse.
  Jag ser det tvärtom. Det är bra för Sverige att inte bara folkpartiet ägnar sig åt Sveriges enskilt viktigaste fråga, kvaliteten i skolan.
  Vi behöver katederkompetens. Kunskapskompetens.
  Det handlar om allas framtid, Sveriges framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar