lördag 22 september 2012

21 sep: Långsam succé för ägarlägenheter


Här finns det inga ägarlägenheter - men för mig som en
gång bodde på 25:e våningen i Kronprinsen i Malmö - huset
ägdes av Hugo Åbergs dotter Ulla, numera avliden - hade
det redan då varit attraktivt om inte hela fastigheten hade
bestått av hyreslägenheter utan också av ägarlägenheter.
Jag vet inte hur många gånger jag har hört att ägarlägenheter är ett fiasko, att de inte behövs, att ingen vill ha dem etcetera. Jag bara noterar att i år har vi den 9 april läst om fiaskot på ledarplats i Expressen (lib), självklart understruket av riksdagsledamoten Veronica Palm (s) som på ideologiska grunder ogillar att folk äger, den 12 augusti då Ekot berättade om fiaskot och Hyresgästernas Barbro Engman, tidigare riksdagsledamot (s) och numera husägare på Gotland, hade samma invändningar som Veronica Palm.
  Allra tidigast kom kritiken mot reformen - som rent juridiskt trädde i kraft 1 maj 2009 - den 30 april 2010 då det först rapporterades om "ingen succé för ägarlägenheter", den 12 janauri 2011 var busskapet "få vill satsa på ägarlägenheter", den 14 augusti 2011 - alltså för ett år sedan - var det lite mindre säkert, "Trög start för ägarlägenheter".
   Budskapet har alltså varit klart i nu tre år: Fiasko.
  Verkligheten talar emellertid ett annat språk.
  Vad vi ser är början på en helt ny upplåtelseform.
   Låt oss se vad Lina Persson och Carolina Rasmusson, civilingenjörer i fastighetsvetenskap skrev i sin examensuppsats inför sin examen vid Lunds tekniska högskola, så sent som i maj 2012, självfallet har ingen rapporterat om deras forskning som bygger på 538 ägarlägenheter från 33 byggherrar:
  "Ägarlägenheter har potential på sikt att komplettera bostadsmarknaden i Sverige.
  Utvecklingen har precis kommit igång och för att påskynda så att den kommer i linje med förväntningarna i propositionen (2009) behövs troligtvis en större förändring.
  Ett flertal aktörer har uppgett i intervjuerna att de inväntar någon sorts förändring, antingen att åttaårsregeln förändras eller att ägarlägenhetens säkerhet ur pantsättningshänseende beaktas i högre grad.
  Av stor betydelse är särskilt att upplåtelseformen blir känd bland allmänheten och därmed efterfrågas i högre utsträckning.
  För köparen kan det vara ekonomiskt mer fördelaktigt att bo i bostadsrätt, eftersom bostadsrätten slipper stämpelskatten och har lägre kommunal fastighetsavgift.
   Lagstiftaren har strävat efter att gör skatteskillnaden neutral mellan ägarlägenheter och villor men köparen jämför oftare ägarlägenheten med bostadsrätten."
  Så var det med fiaskot när andra än nuvarande intresseorganisationer eller politiker får uttala sig, när fakta får tala.
  Första året var det bara 17 ägarlägenheter som färdigställdes. 2010 påbörjades eller färdigställdes 148 (ungefär 2 procent av alla flerfamiljshusbyggen), 2011 var antalet 517.
  (Det innebär att lantmäteriverket givit bygglov efter så kallad lantmäteriförrättning. bostaden har fått sin fastighetsbeteckning och givits det som motsvarar lagfart även om bostaden legat på annat våningsplan än markplanet.)
  17, 148 eller 517 - inte mycket kan man kanske säga - men som fiasko duger det snart inte längre.
  Låt mig redogöra för de projekt som var i gång i slutet av 2011:
  I Kristianstad 98 ägarlägenheter
  I Örnsköldsvik 66 ägarlägenehter
  I Dals-Ed 55 ägarlägenheter
  I Malmö 31 ägarlägenheter
  I Tanum 23 ägarlägenheter
  I Sotenäs 20 ägarlägenheter
  I Storuman 20 ägarlägenheter
  I Jönköping 19 ägarlägenheter
  I Gävle 14 ägarlägenheter
  I Söderköping 14 ägarlägenheter (av 40 planerade)
  I Helsingborg 12 ägarlägenheter
  I Lysekil 11 ägarlägenheter
  I Staffanstorp 11 ägarlägenehter
  I Åre 11 ägarlägenheter
  I Möbylånga 10 ägarlägenheter
  I Båstad 7 ägarlägenheter
  I Växjö 7 ägarlägenheter
  I Borgholm 5 ägarlägenheter
  I Göteborg 5 ägarlägenheter
  I Halmstad 5 ägarlägenheter
  I Västervik 5 ägarlägenheter
  I Ystad 5 ägarlägenheter
  I Sigtuna 4 ägarlägenheter
  I Stockholm 4 ägarlägenheter
  I Uddevalla 4 ägarlägenheter
  I Uppsala 4 ägarlägenheter
Intressant att notera: Av de 517 ägarlägeheterna i totalt 26 kommuner, alltså nu nästan 10 procent av landets kommuner, finns 477 utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.
  Det är nog ingen tillfällighet. Det är utanför de stora städerna med sina dominerande kommunägda hyreshusbolag - allmännyttiga bostadsbolag kallade - som möjlighet till eget ägande gives.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar