måndag 24 september 2012

23 sep: Folkomröstningen i Tyresö


I dag - 23 september 2012 - har det varit folkomröstning i Tyresö.
Frågan löd: Skall Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?
Det preliminära röstresultatet blev detta (definitivt resultat kommer 27 september):
Ja:               1 287
Nej:              7 865
Blanka:             208
Ogiltiga:            96
Röstande:         9 456
Röstberättigade: 32 568
Valdeltagande: 29,03 procent
Vilken slutsats - eller vilka slutsatser - bör och kan man dra av detta?
1. En förkrossande seger, som väntat, för nej-linjen
2. Ett valdeltagande som var otroligt lågt och gör att valresultatet saknnar demokariskt legitimitet
3. Att man inte skall ha folkomröstningar i frågor där parlamentarikerna (valda fullmäktigeledamöter) skall besluta
4. Att - om man skall ha folkomröstning - måste det gälla beslut som inte har budgetkaraktär
5. Att man aldrig skall ha folkomröstningar med retroaktiv verkan
6. Att frågan måste betyda något för alla väljare
Slutsatsen av detta är att folkomröstningen är ett fruktansvärt nederlag för dem som drivit fram densamma. De måste ta konsekvenserna: Att anordna en folkomröstning med under 30-procentigt valdeltagande är så fruktansvärt deskrediterande för initiativtagaren - socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet - att dess organisationer måste fundera över sin förankring bland medborgarna.
Likväl - vad bör majoritetspartierna i Tyresö nu göra?
De bör - enligt min mening - ställa sina platser som ordförande i kommunstyrelsen och den nämnd som hanterar äldrefrågor till förfogande, kort sagt att erbjuda socialdemokraterna - som formellt vunnit folkomröstningen - att lägga fram förslag , ett majoritetsförankrat sådant, i Tyresö fullmäktige, för 2013.
  Om folkomröstningens vinnande partier skulle misslyckas med detta, bör de i sin tur ta konsekvenserna och välja nya företrädare som sina representanter i Tyresö kommunstyrelse och social/äldrenämnd. Kommunalrådet (s) i opposition måste i så fall lämna sin post eftersom vederbörande drivit fram en folkomröstning som kostat skattebetalarna i Tyresö stora pengar och som visat sig vara till ingen nytta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar