söndag 12 maj 2013

12 maj 2013: God morgon världen

God Morgon Världen är ett lyssnarvänligt och oftast bra program, dagens utgåva inget undantag.
   Maria Sjökvists inslag från Kapstaden och det stora mötet om Afrikas ekonomi - inte någon enhet precis - i World Economic Forum - var värt att lyssna till.
  Men så är det den alltid intressanta panelen, denna dag Aftonbladets chefredaktör Karin Pettersson (f.d. presschef hos socialdemokraterna under Mona Sahlins partiordförandetid), redaktören Carl Rudbeck, just nu åter i Sydsvenska Dagbladet (han var där liksom jag på tidigt 1970-tal också) och så Arenas Per Wirtén.
  Den senare är intressant för sin bok om Herbert Tingsten.
  Men i dag svek han - att Karin Pettersson skulle göra detsamma gör detsamma, något annat var inte att vänta - framtidens elever genom att oreflekterat berömma socialdemokraternas skolinitiativ och en skoningslös kritik mot skolministern Jan Björklund.
  För vad? Jo, att denne inte lyckats vända utvecklingen i skolan på snart sju år.
  Varför anklagar han inte på samma sätt LO för att inte ha vänt medlemsutvecklingen till exempel? Eller Svenskt Näringsliv, eller universiteten, eller kärnkraftsmotståndarna eller - dito vännerna, för att inte ha lyckats under några få år?
  Wirténs hela argumentation gick ut på att råskälla på Björklund för att han misslyckats - utan att med ett enda eget förslag komma med en annan inriktning.
   Vad vill Wirtén?
   Tillbaka till skolan före 2006?
  Samma gamla lärarutbildning?
  Bort med betygen? Sänkta krav?
  Mindre kvalificerade lärare? Sämre lärarlöner?
  Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen.
  Per Wirtén är oftast en intressant person att höra på.
  I dag hade tystnad varit bättre.
  God Natt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar