fredag 31 maj 2013

24 maj 2103: Stämma i Eskilsturna-Kuriren

En del saker hinner man inte med. I dag hann jag inte övervara Eskilstuna-Kuriren AB:s bolagsstämma i Eskilstuna.
  Tråkigt.
  För vissa bolagsstämmor är viktigare än andra. Och de som försiggår i tidnings- och medieföretag är särskilt viktiga, ytterst handlar det om vem som hanterar både den publicistiska delen av verksamheten och den kommersiella.
  Visst faller tidningsläsandet i yngre åldersgrupper, många tidningar har ekonomiska problem till följd av sviktande annonsintäkter.
  Men man kommer aldrig ifrån att den journalistik som presteras i våra tidningshus - och de uppföljningar som ofta sker i etermedierna, radio och TV och numera många privata TV-kanaler, är grunden för allas vårt vetande och för opinionsbildningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar