söndag 19 maj 2013

19 maj 2013: Dagens Sifo-mätning (maj 2013)

Dagens Sifo-mätning - för maj 2013 - gav nedanstående siffror, för jämförbarhetens skull kompletterade med senaste årets utfall.
  Det enda som är uppseendeväckande är att den socialdemokratiska uppgång som noterades i början av året, helt kommit av sig efter det att socialdemokraterna avslutat sin kongress deb 7 april 2013  i Göteborg. Att den s-k. Palm/Mustafa-affären, som inträffade därefter, spelat en roll för förtroendet för socialdemokraternas sätt att hantera - och skapa egna - problem är uppenbart.
  Man kan också notera att miljöpartiet och vänsterpartiet, har en del framgångar i sina opportunistiska strävanden samt att sverigedemokraternas anhängare tycks ha drabbats av ruelse. Det senare är välkommet, någon gång måste Jimmie Åkesson - med sina högtflygande anspråk på att vara med att styra Sverige (tillsammans med Jonas Sjöstedt) - tvingas svara på vad partiet vill och kan i andra frågor än flykting- och arbetskraftsinvandringsfrågor.
  För folkpartiets del - och man kan notera att folkpartiet alltid ligger lågt i Sifo-mätningar i förhållande till andra opinionsinstitut - gäller att man få gå tillbaka, med undantag för september 2012, mer än ett år för att hitta en lika hög, fast låg, siffra när Sifo frågar.
  Att den uthållighet folkpartiet visar vid att framhålla att skolan är den både enskilt viktigaste frågan för Sveriges framtid och att andra partier nu efter 15 år (redan) tycks ha insett att det är så, och då alla vill vara med och föreslå olika ting, visar på styrkan i den reformering av lärarutbildning, betygssättning, läroplan och annat som är fp-ledaren mer än andras verk ger resultat.
  Ty visst var skolan rolig förr - men vem vill tillbaka till flumskolan?
  Det har Sverige i en globaliserad värld inte råd med, det har ingen elev råd med.
  Det är bra att andra partier och intresseorganisationer kommer med olika skolförslag. Om Jan Björklund inte hade gjort något under de senaste femton åren, hade de kunnat fortsätta sova.
  Till sist: Andelen mycket osäkra väljare är som tidigare 13-14 procent.

Mån (m) (fp)(c) (kd) (s) (v) (mp) (sd) Övr Ej sv. Ant.
2013
05 28.4 6.4 4.1 2.7 32.8 7.0 10.9  6.6 1.3 --.- 1922
04 27.9 5.4 3.5 3.6 34.4 7.0  8.9  8.0 1.3 13.2 1923
03 27.3 5.6 3.8 3.3 35.0 5.4  9.3  9.0 1.4 13.9 1927
02 29.0 6.2 3.6 3.6 31.3 5.7 11.0  8.5 1.2 13.0 1928
01 29.3 6.2 3.2 4.5 33.6 4.6  9.0  9.1 0.4 14.0 1935
2012
12 28.2 5.4 4.5 3.6 32.1 5.9  9.7 10.0 0.7 14.9 1897
11 28.7 5.3 4.2 3.5 33.9 4.7 10.1  8.5 1.2 13.2 1909
10 28.8 5.6 4.4 3.4 32.1 6.5 10.0  7.7 1.4 12.3 1910
09 28.7 6.6 4.8 3.8 33.3 5.9  8.9  7.2 0.8 14.7 1913
08 28.5 6.2 4.6 3.4 34.3 6.2  9.9  6.2 0.7 15.1 1921
07 --------- Ingen mätning -------------------------
06 27.6 5.6 4.8 3.9 38.8 4.4  8.6  5.4 0.9 11.8 1919
05 27.7 5.3 4.5 3.6 36.7 5.3  9.2  6.6 1.2 11.9 1907

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar