onsdag 15 maj 2013

15 maj 2013: Sverigedemokraterna utanför blockpolitiken

Sverigedemokraterna vill - som bekant, det är möjligt att någon missat detta - lagstifta om att alla partier i riksdagen skall vara med i riksdagspartiernas frivilliga, lagligt oreglerade kvittningssystem, eller att det skall avskaffas.
  Systemet är ju avsett att möjliggöra för ledamöter som är på resa, eller är sjuka, att kunna utföra sina uppdrag på andra orter än Stockholm - alla ledamöter kan ju inte bo i Gamla stan - eller vårda sin hälsa.
  Men vilket block tillhör då sverigedemokraterna?
  Redan vid talmansvalet 2010 sade man sig tillhöra ett eget block, ett tredje. Det gör ju frågan om vilket block partiet tilhör till en ganska akademiska fråga.
  I partiets program kan man dessutom, från 2012, läsa följande:
  "Partiet låter sig inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de gamla politiska blocken. I region- och landstingspolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik."
  Bortsett från att det är en smula oklart vad som är partiets politik måste man säga att Sverigedemokrateras linje i kvittningsfråga är lika klar som korvspad: antingen skall partiet ingå eller skall systemet avskaffas.
  Gonatt mitt på dagen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar