onsdag 15 maj 2013

15 maj 2013: Kryssningskajen i Visby

Man kan säga att alla är överens.
  Visby behöver en ny kaj.
  Kryssningskaj.
  Men en sak är man inte överens om: Finansieringen.
  Därför har jag åter ställt en fråga (2012/13:508)  om kajen i Visby till ansvarig minister,  Catharina Elmsäter Svärd (m).
  Kryssningskajen i Visby är nämligen enligt min mening en nationell fråga, inte bara en lokal.
  Låt mig förklara.
  Besöksnäringen är av central betydelse för Gotlands ekonomi. Antalet Visbybesökare kulminerar juni-augusti med ungefär 200.000, 400.000 och knappt 300.000 besökare; ingen annan månad når över 100.000 men totala antalet resenärer är årligen cirka 1,6 miljoner.
  För att komma till ön krävs båt eller flyg, tåg eller bil duger inte.
  Här skiljer sig Gotland från alla orter i Sverige.

Visby flygplats är statlig, enligt min mening föreligger också geografiska skäl för att staten äger delansvar - i motsats till övriga hamnar i Sverige - för Visby hamn.
  Denna kan inte bara vara en kommunal angelägehet. Kryssningstrafiken genererar stora intäkter till Sverige. Men till följd av Visby hamns bristande möjligheter att ta emot allt större kryssningsfartyg minskar antalet Visbyanlöp stadigt:
  2005: 147
  2006:  95
  2007:  98
  2008:  72
  2009:  63
  2010:  68
  2011:  53
  2012:  74
  2013:  66

Det är en katastrofal utveckling.
  I år beräknas antalet kryssningspassagerare bara bli 48.000 (- c:a 8.000 jämfört med 2012). Av de 66 anlöpen kommer 19 att göras på redden utanför hamnen.
  Den nya kryssningskajen kommer att kunna ta emot fartyg om 300 meters längd och 11,5 meters djupgående. Projektet skulle enligt planeringen 2009 ha stått färdigt 2013. Men sanningen är brutal:
  Det har inte ens påbörjats, finansieringen klaras inte av Gotlands skattebetalare.

Det fanns skäl, påtalade jag 25 mars 2011 i en skriftlig fråga till regeringen, att hysa oro för att det för Sverige viktiga projektet inte skulle bli hindersfritt, till men för besöksnäringen på Gotland och uteblivna turistintäkter till Sverige.
  Jag fick dessvärre mer än rätt.
  Jag beklagar det.
  Jag önskar att jag hade fått fel.

För medan kryssningstrafiken ökar i Östersjön går allt fler kryssningsfartyg Gotland förbi.
  Därför har jag nu åter frågat statsrådet Catharina Elmsäter Svärd:
  Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att säkerställa att projektet Kryssningskaj i Visby kommer till stånd?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar