söndag 19 maj 2013

18 maj 2013: Trocadero på AF

Rubriken kan tydas som att arbetsförmedlingen skulle vara inblandad, eller Akademiska Föreningen i Lund. Så är dock inte fallet: Det handlar om att kvartetten Trocadero, där min son Samuel är medlem, just återvänt från en sexmånaders sångturmé på böljan den blå (ombord på en båt tillhörig Celebrity Crusises) och nu återvände till Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm för att sjunga under dess trivsamma vårsoare.
  Mycket populärt.
  Den som inte bara ville lyssna på all sång- och instrumentalverksamhet som bjöds kunde också ägna sig åt sumobrottning, ta lotter, äta spunnet socker eller krossa porslin.
  Undervisningen är modernare än någonsin.
  Skönt att inte Stockholms socialdemokrater i början av 1980-talet - då man försökte tillsammans med dåvarande vpk - att lägga ner Adolf Fredriks musikklasser, denna sedan 1939 utmärkt fungerande kommunala skola.
  Och för dagen: Stora applåder för Trocadero.
  Det skulle förra AF-eleven Carola Häggkvist hört!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar