måndag 13 maj 2013

12 maj 2013: Göran Persson (s) - en smygliberal?

Jag ser i en TT-intervju,signerad Lars Larsson (jag skriver det bara för att det är en kvalitetsgaranti) att förre statsministern Göran Persson fortsätter tro på euron som svensk valuta.
  - Jag tror att vi blir en del av euro-omrdet. Antingen blir vi medlemmar eller så gör vi som Schweiz och Danmark och knyter oss till euron på något sätt.
  Den flytande kronan, nu så stark, är ett hot mot den svenska ekonomins ryggrad.
  Att han ser detta som styrelseordförande i statliga Sveaskog är uppenbart:
  - Den svenska skogsindustrin som vi levererar till är illa ute. Där har vi Sveriges ekonomiska ryggrad, allt det som går ut på lastkajerna är svenskt och drabbas nu hårt av den svenska kronan som vi inte riktigt vet var den tar vägen.
  Resultat? Jobb försvinner, marknadsinvesteringar genomförs inte, produktivitetsutvecklingen försvagas.
  Euron - ett fiasko?
  - Alla beskriver euron som ett grekiskt fiasko, ingen talar om Tysklands enorma framgångar i samma system.
  Jag kan bara instämma.
  Undras om inte Göran Persson är en smygliberaler när allt kommer omkring?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar