torsdag 14 mars 2013

11 mars 2013: Begrav nya begravningssystemet?

Ärkebiskop Anders Wejryd vill begrava det nya förslaget till begavningssystem. Han har rätt.
  Nu varierar begravsningskostnaden för den som t.ex. tjänar 25.000 kr om året mellan en begravning för en (annan) stockholmare, medan motsvarande avgift för en som bott i Örev Älvdal blir 2.280 kr.
  Det borde faktiskt finnas skäl att överlåta till Svenska kyrkan att göra ett nationellt utjämningssystem som också omfattar Stockholms stad och Tranås - det enda kommuer, att skilja från församlingar - som står utanför.
  Regeringens förslag borde överarbetas enligt ärkebiskopens förslag.
  Eller annorlunda uttryckt: Man bör kunna dö varsomhelst i Sverige utan att det kostar extra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar