torsdag 14 mars 2013

13 mars 2013: Ohly, EU och Sveriges inflytande

I dag har det också varit debatt i riksdagen om något så intressant som Mervärdeskatt (Betänkande från skatteutskottet 2012/13:SkU18).
   Då behandlade vi även en kommittémotion (2012/13:Kr 326) från Lars Ohly med flera (v).
   Där föreslog det partiet ett tillkännagivande om att regeringen inom EU aktivt måste driva frågan om en sänkning av momssatsen på e-böcker, låt vara att det redan sker.
   Det är verkligen roligt att notera vänsterpartiets och Lars Ohlys oförställda tilltro till EU- på skatteområdet av alla politikområden - när det gäller att åstadkomma resultat.
   Själv vill jag ju i grunden att EU inte skall arbeta alls inom skatteområdet med skattesatser, däremot tydliggöra vad olika länders agerande får för följder för andra länder inte minst på den inre marknad för varor och tjänster som är ett av Europeiska Unionens viktigaste arbetsområden - men skattepolitiken skall vara nationell.
   (Vänsterpartiet vill f.ö ine bara att Sveriges regering skall använda EU som skattepolitisk partner utan också att vi skall gå ur EU - lite oklart om före eller efter dess mål om sänkt skattesats på e-böcker har tillgodosetts av EU.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar