tisdag 26 mars 2013

25 mars 2013: Fotboll för flickor i Moçambique

I dag har jag tillsammans med Svenskt Näringslivs Magnus Larsson, Emma Tonnes och Cecilia Andrén Nyström - och en tyvärr resande person, Banar Reza  - bildat en stiftelse, ännu förstås ej godkänd av Länssstyrelsen.
  Så här har vi tänkt oss:
  Stadgar för Stiftelsen Futebol dá Força Sverige

  Beslutade
  vid Stiftande möte den 25 mars 2013

 § 1 Stiftelsens namn och upphov
Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Futebol dá Força Sverige.
  Stiftelsen är tillkommen för att samla in medel för att stödja projektet Futebol dá Força i Moçambique samt att, utan motsvarande landbegränsning, verka för flickors självförtroende och att ge dem förbättrade möjligheter att själva kunna påverka sin livssituation genom att implementera projekt med nämnda målsättning.

§ 2 Stiftelsens juridiska status
Stiftelsen skall vara en ideell insamlingsstiftelse med rätt att bedriva näringsverksamhet för att stödja insamlingsverksamheten.
  För Stiftelsen skall gälla
  a) Stiftelselagen (1994:1220)
  b) Stiftelseförordningen (1995:1280)
  c) Bokföringslagen (1999:1078)
  d) Årsredovisningslagen (1995:1554)
  Stiftelsens säte skall vara Stockholms kommun.

§ 3 Stiftelsens kapital
Stiftelsens kapital skall utgöras av de medel som samlas in.
  Alla insamlade tillgångar skall användas enligt stadgarnas § 1.
  Stiftelsens tillgångar utgörs av bidrag eller arvoden till stiftelsen från enskilda, från organisationer eller företag.

§ 4 Stiftelsens styrelse och revisor samt räkenskapsår
Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse på lägst fem personer och högst nio, varav en skall vara Stiftelsens ordförande.
  Stiftelsens styrelse utgörs av stiftarna.
  Utöver de ursprungliga fem stiftarna kan ytterligare stiftare tillkomma genom inval.
  Stiftelsen skall revideras av auktoriserad revisor i revisionsbolag med vilket Stiftelsen tecknar avtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar