söndag 24 mars 2013

24 Mars 2013: Maria Arnholm talade jämställdhet i Danderyd

Främre raden (fr.v): Eva Bergman, Stocksund, Lars-Gunnar
Wallin (ordf.), Danderyd, Maria Arnholm, Birgitta Lindgren,
Enebyberg, Margareta Sandell, Danderyd, Lilian Grassman,
Danderyd,  Elvy Svennerstål, Stocksund, och  Monica Renstig
(andra vice ordf.), Djursholm.
Mellanraden: Torun Hegardt, Djursholm, Maarit Nordmark,
 Danderyd, Charlotta Malm  (andra vice ordf. fullmäktige),
Djursholm, Ulla Löwenhielm, Djursholm, Wiveca Haas, Eneby-
berg, Tomas Hedborg, Danderyd, Inga Emtell, Danderyd.
Övre raden: Bengt Sylvan (kommunalråd), Enebyberg, Jonas
Uebel (fullmäktigegruppledare), Danderyd, Ulf Uebel, Ene-
byberg, Peter Malmquist, Djursholm, Ernst Klein, Danderyd
(tidigare Stocksund), Peter Dörlich, Enebyberg, Magnus
Stenflo, Danderyd, Jan Backman, Danderyd, Dag Sebastian
Ahlander
, Djursholm,  Robert Roos, Stocksund, och Tommy
Lindgren (förste vice ordförande), Enebyberg.
Vid folkpartiets kommunala planeringsmöte i Danderyd inför valet 2014 söndagen den 24 mars medverkade jämställdhets-minister Maria Arnholm (fp) om bland annat löneskillnader mellan män och kvinnor.
  Regeringens nya jämställdhets-minister konsta-terade - och var inte överraskad - att medan livsinkomsten i genomsnitt är 3,6 miljoner kr större för män än kvinnor i hela landet, är skillnaden mer än fyra gånger så stor i Danderyd, 14,5 miljoner kr.
  - Det beror förstås på att många män tjänar mycket mer i Danderyd och att lönespridningen därmed är större än i andra delar av landet, men det beror också på att antalet företagare är mycket stort i Danderyd, dessbättre även bland kvinnor.
  - Det är viktigt med många företagare, såväl manliga som kvinnliga, sade Arnholm, som noterade att devisen från 1990-talet Både dagis och företag behövs håller än men att alltför litet har hänt på främst jämställdhetsområdet.
  Maria Arnholm har gjort livsinkomsten - skillnaden mellan män och kvinnor för lika eller likartat arbete - till sin viktigaste profilfråga "även om löner är en fråga som politiker inte skall lägga sig i och som det är arbetsmarknadens parter som bär ansvaret för - och är en svår fråga".
  - Men det är bra för hela samhället med ökad jämställdhet - och ansvaret måste börja i hemmet, sade Arnholm.
  En annan viktig reform som Maria Arnholm vill driva är att rikta uppmärksamheten mot att unga pojkar tenderar att komma efter i skolan och därmed inte får den start i livet som de behöver.
  - Också det är en viktig jämställdhetsfråga, menade Maria Arnholm - som också lovordade sin företrädare Nyamko Sabunis omfattande arbete mot hedersvåld, en bestående insats till gagn för 10.000-tals kvinnor i vårt land.
  Efter anförandet samlades de frågvisa och diskuterande liberalerna i Danderyd framför den plåtande Stocksundsriksdagsmannen Gunnar Andrén (fp) - det är alltså jag som skriver detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar