söndag 24 mars 2013

23 mars 2013: Cedergrenska tornet och hembygdsförbundet


Lilla jag lägger ut texten i Riddarsalen: Så hör var det ....
Foto: Gunnela Mogensen
Denna lördag har Stockholms hembygds-förbund årsmöte i Djursholm. Ordföranden Christina Pettersson, tidigare riksdagsledamot (s) från Vätö, väljs om. Grattis!
  Dagen avslutas med en rundresa i Stocksund, ledd av min efterträdare som ordförande i  Sällskapet Amorina advokaten Kjell Gunnarson och medarbetaren i styrelsen sedan många år Marika Lönnroth Carlsson.
  Och i Cedergrenska tornet blir det till slut kaffe för de drygt 50-tal som hängt med hela dagen.
  Jag - som varit med ett tag - berättar om tornet som var avsett att bli en sommarbostad, om starten 1896, om den 86-åriga byggpausen, om fullbordandet och varför det blev ett byggstopp 1908 som varade till 1994.
  Hembygdsföreningar och hembygdsrörelsen är otroligt spännande, för den ger liv åt varje del av vårt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar