torsdag 14 mars 2013

13 mars 2013: Skatteverket i riksdagen

Det har blivit tuffare - för att citera Mona Sahlin - att betala skatt.
  Om det - och acceptansen för skatteverket och skattepolitiken, nära sammanvävda - talar jag denna dag i riksdagen (anförande nr 150):

Herr talman! Det svenska Skatteverket, tidigare Riksskatteverket, har under de senaste decennierna haft många framträdande chefer. Det är Gösta Ekman, Lennart Nilsson, Anitra Steen, Mats Sjöstrand och nu Ingemar Hansson. 
  Jag tror att en av de viktigaste sakerna som har inträffat under senare år – inget ont sagt om de tidigare generaldirektörerna – är vad nuvarande generaldirektören Ingemar Hansson kunde redovisa för skatteutskottet och som Maria Abrahamsson var inne på i sitt anförande, nämligen att det har blivit större acceptans för att betala skatt i Sverige. 
  Därmed kan man misstänka att motståndet mot skattefiffel och skattefusk har ökat, även om det inte har mätts på det sättet, vilket kan vara svårt att känna till. 

När vi diskuterar skatteförfarande i denna kammare – folkbokföring kommer i bakgrunden – är det ändå viktigt, herr talman, att ta fasta på att de förändringarna som har inträffat under en följd av år är viktiga för att legitimera ett relativt högt skattetryck. 
  Skatteverket har varit framgångsrikt genom att använda it-teknik, informationsteknik. 
  Men hur man än lagstiftar är det i slutändan så att om inte medborgarna känner legitimitet med skattesystemet och att betala den skatt som vi här lagstiftar om blir det stora skatteläckage, skattefusk och skattefiffel. Det skapar ingen sammanhållning i samhället. 
  På den punkten ska vi vara glada och inte bråka så mycket partipolitiskt med varandra. 
  I stället ska vi hålla ihop och säga att det som nu sker är bra, det vill säga att andan mot skattefiffel ökar. Det är min övertygelse att de siffror som Ingemar Hansson kunde visa har bäring i verkligheten i folks medvetande. Det är det allra viktigaste vi kan konstatera i kammaren i dag. 

Sedan kom Ingemar Hansson in på alla brister som finns. 
  De har till exempel Anders Karlsson (s) på ett nästan moraliskt sätt visat på.
  Jag känner mig omoralisk när jag skall försvara den nuvarande situationen. Endast det förhållandet att det finns ett uttryck som heter tomma tunnor skramlar mest gör att jag kan fortsätta detta anförande.
   Nu säger jag inte att någonting av det som Anders Karlsson sade i grunden var fel, men däremot är kravet på att allt ska göras genast svårt att uppfylla. 
  Man måste ibland ha en god beredning, och jag tycker att de ärade åhörarna på läktaren och andra som tar del av skatteutskottets betänkande nr 20 ska se att det har skett en hel del under senare år.  

Vi ska också komma ihåg en sak. Jag vill absolut inte bestrida detta. Jag har visserligen inte tillhört skatteutskottet så länge som Lars Gustafsson, som har varit med sedan 1998, men dock en lång period. Många lagstiftningsinitiativ har resulterat i att det har blivit en bättre skattemoral i Sverige. Det har vi alla förtjänsten av, trots att någon nu vill mucka gräl för att vi inte har gjort allt genast. 
  Skatteförfarandelagen trädde i kraft 2012. Det innebar att tio andra lagar försvann, och det underlättade absolut för skattebetalarna. 
  Vi har ingått en lång rad informationsutbytesavtal och skatteavtal. Det är ingenting som bara denna regering ska ha förtjänsten av. Det finns säkert internationella orsaker till detta. Men det har täppt till väldigt många hål i det svenska skattesystemet för dem som ville placera pengar utomlands. 
  Samtidigt har vi själva gjort en del annat. Pengarna strömmar nu tillbaka till Sverige, av den anledningen att vi har avskaffat en del andra lagar som har gjort att folk har flyttat ut pengar därför att de har tyckt att skattenivåerna i Sverige varit orimliga. 
  Vi har antagit ett nytt handräckningsdirektiv. 
  Global Forum finns. 
  God förvaltning på skatteområdet kom EU med häromåret. 
  Kommissionen har kommit med en handlingsplan. 

Jag tar bara rubrikerna som finns i detta betänkande, herr talman, för att visa att det inte är på det sättet att man har gått fram med en snigels fart i Anders Karlssons (s) säkert vackra Landskronaträdgård. 
  Det sker olika saker, och även om de kanske inte går så fort, med jetfart, kommer de framåt. 
  Vi har en OECD-rapport. 
  Vi har sparandedirektivet. 
  Vi har ett antibedrägeriavtal. 
  Personalliggare har kommit. 
  Det kommer säkert fler saker på detta område. De ska dock beredas väl. 
  Vi har certifierade kassaregister. De kanske inte är kompletta, men vi har gjort en bra början, vill jag påstå. 
  Månadsuppgifter som man kan ha många synpunkter på – det har jag också – kommer säkert också. 
  Det finns en lång rad andra exempel, som omvänd moms och entreprenaduppdrag. 

Det här är saker som sammantaget, herr talman, med stöd av denna riksdag, vill jag påstå, har gjort att förståelsen för och viljan att betala skatt på ett korrekt sätt som vi beslutar här har ökat i detta land. Det är detta betänkandes absolut viktigaste fråga. 

Allra sist: Det finns brister på F-skatteområdet – det ska jag inte bestrida. Jag tycker att Anders Karlsson har rätt i att det säkert kan finnas en hel del saker att göra. Men man ska komma ihåg att F-skattsedlar också har en positiv verkan i andra avseenden. 
  Jag brukar alltid ställa mig frågan: Skulle Ingvar Kamprad ha fått en F-skattsedel när han startade sin verksamhet? 
  Om någon kommer till länsstyrelsen i Växjö – ursäkta Växjö, men det är väl där de beviljar detta – och säger till en tjänsteman att han vill packa in isärtagna möbler i pappkartonger och sända dem till människor som inte vet hur man ska sätta ihop dem, skulle det vara rimligt över huvud taget? 
  Det finns väl inte en tjänsteman som skulle säga ja. 
  Eller ta den tjeckiske judiske flyktingen Herbert Felix som kom till Sverige 1938 och skar av ändan på gurkor och så småningom blev gurkkungen – vi känner alla till det. Skulle han ha fått en F-skattsedel för att göra detta? 
  Mitt svar är: 
  Det tror jag inte, inte ens av Länsstyrelsen i Malmöhus län
(Applåder)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar