måndag 25 mars 2013

25 mars 2013: Cypern - systemviktigt land?

En konstig uppgörelse har träffats för Cyperns banker. De som har pengar på banken utöver bankgarantin på 100.000 euro skall betala en engångsavgift på sina banktillgångar.
  Inte hus, med andra ord.
  Eller kost, eller företag, tydligen inte ens aktier eller andra värdepapper.
  Att något måste göras åt Cyperns bankers slösaktighet - trots låg inflation - och hela Cyperns ekonomi, är ju klart. En så expansionistisk politik som landet fört är i längden orimlig, särskilt som kontrollen av vilka tillgångar som tillförts bankväsendet är obefintlig.
  Men när många tillskriver Cypern en nästa systemviktig funktion - och SvD:s skribenter på näringslivsidorna är förstås värst av alla, se Andreas Cervenka 23 mars - är det minst sagt en lätt överdrift.
  Hela Cyperns banksystem är hälften så stort som svenska SEB.
  Ibland måste man ha proportioner - Cypern skakar inte Europa eller världen, dess ekonomi är - det har Magdalena Andersson (s) helt riktigt påpekat - lika stor som t.ex. Upplands.
  Men det är som alla förstå-sig-på-are som förutsagt eurons kollaps under nu fem år vet: De har fel.
  Många länder i Europa har fört en vansinnigt ekonomiskt oansvarig politik - i tron att euron skulle rädda dem.
  Så är det inte.
  Men euron lever trots dessa svåra påfrestningar.
  Och att president Putin nu vill öka gasleveranserna till Kina är i grunden ett mycket större hot, mot stabiliteten i Ryssland, miljöförstöringen i både Ryssland och Kina och att Kinas energislöseri fortsätter i ökad takt.
  Cypern är inte ett systemviktigt land och Europa skälver inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar