måndag 18 mars 2013

17 mars 2013: Agenda denna kväll

En lång intervju med Fredrik Reinfeldt inledde kvällens Agenda. På en punkt har statsministern rätt: Inget parti vill ha fri invandring, men bde vänsterpartiet och framför allt miljöpartiet vill ge intryck av att man önskar det. Statsministern klarade detta bra.
  Sedan anser jag att man måste vara mycket mer öppen än som nu är falelt att använda den undantagskalusul som finns i regelsystet. Att ut- eller avvisa barn som aldrig varit i sina föäldrars hemländer, är inte rimligt: De kan ju varken etiopiska eller andra främmande språ, det är svenskar, talar svenska, har svensk värderingar.
  Agenda tog också - efter ett inslag om påven som berörde mig föga - upp frågan om lämpligheten av  att gå direkt från politiska förtroendeposter till lobbyverksamhet.
  Min åsikt är klar: Man skall inte göra det, väljarna har skäl att förvänta sig av sina valda att de inte gör det.
  Däremot kan man inte lagstifta om det, eftersom - som Peter Eriksson (mp) påtalade - "det går inte att lagstifta mot dåligt omdöme".
  Risken för otillbörliga hänsyn i intressekonflikter måste alltid vägas in vid karriärskiften och påverka vad som är lämpligt eller inte. Har man itnressen och kusnakper om försvarsfrågor, särskilt materielsidan, måste man vara särskilt försiktig vad man sysslar med efter en politisk karriär.
  Man bör inte solka ned sitt rykte, inte agera mot bättre vetande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar