torsdag 14 mars 2013

12 mars 2013: Stark svensk tillväxt 4:e kvartalet 2012

Sveriges bruttonationalprodukt ökade med 1,4 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period året innan, detta enligt SCB, Statistiska centralbyrån.
  Det är dåliga nyheter för den politiska oppositionen.
 Jämfört med tredje kvartalet 2012 var BNP oförändrad, enligt Statistiska centralbyrån.
  Analytiker hade räknat med en minskning på 0,7 procent jämfört med kvartalet före och en tillväxt på 1,1 procent i årstakt.
  Med SCB-siffrorna stärktes den svenska kronan 5-6 ören mot dollarn och euron och marknadsräntorna steg.
  Räntan på den tvååriga statsobligationen lyfte till 1,08 procent, från torsdagens 1,04 procent, medan tioårsräntan lyfte till 1,92 procent från 1,89 procent.
  Framför allt var det hushållens konsumtion som höll uppe BNP.
  Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,9 procent och bidrog med 0,9 procentenheter till BNP-tillväxten på årsbasis.

– BNP-siffran var oväntat stark. Den inhemska efterfrågan var klart starkare än vi väntat oss. Hushållens konsumtion liksom investeringarna överraskar, även offentliga investeringar, säger Per Selldén, makroekonom på Swedbank.
  Tråkigt, verkligen tråkigt för Magdalena Andersson (s),Per Bolund (mp) och Ulla Andersson (v).
  Men inte värre än att de kan fortsätta sina förslag om att göra Sverige till ett mindre tryggt land.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar