söndag 24 mars 2013

23 mars 2013: Earth Hour - men motivet?

I kväll är det Earth Hour, 20.30-21.30 - avsikten är att man skall släcka (slå av strömmen) för miljöns skull världen runt.
  En god idé.
  Men miljöeffekten är lite olika:
  I Sverige är andelen fossilberoende (fossileldad) elektricitet nära 0 procent.
  I Australien, varifrån Earth Hour-idén kommer, är andelen fossilbaserad (främst kol) 85 procent.
  I Sverige står vattenkraften för ungefär 47 procent av elproduktionen, kärnkraften ungefär lika mycket och andra energislag, främst vindkraften, 2 procent, sedan har vi de stora kraftvärmeverken i Malmö och Göteborg (Heleneholm och Rya) som svarar för resten till sammans med lite sopor (plats), en del torv samt naturgas som finns med på marginalen.
  Vi kan ju minnas att Sverige dessutom exporterade 6 procent av all producerad elektricitet 2012 - danskarna och tyskarna köpte mycket, Tyskland kommer ju att bli mycket beroende av svensk och fransk kärnkraft framöver.

Titta på den här tabellen, världens största importörer av olja 2012 (allt i miljoner ton, källa: Inernational Energy Agency, Paris))
USA        513  (  25,0 procent)
Kina       235  (  11,4 procent)
Japan      181  (   8,8 procent)
Indien     164  (   8,0 procent)
Korea      119  (   5,8 procent)
Tyskland    93  (   4,5 procent)
Italien     84  (   4,1 procent)
Frankrike   64  (   3,1 procent)
Holland     60  (   2,9 procent)
Singapore   57  (   2,9 procent)
Övriga     483  (  23,5 procent
Total    2 053  ( 100,0 procent)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar