lördag 23 mars 2013

21 mars 2013: Asyl för svenska tolkar i Afghanistan

Jag tycker saken är skäligen enkel.
  De människor, oavsett härkomst, som arbetat för Sverige i Afghanistan eller på annat håll, måste - i den mån de hotas till liv och lem för sitt bidrag till verksamhet som beslutats av Sveriges riksdag - beredas tillstånd att vistas och arbete i Sverige, undan hoten mot deras liv.
   Det är ingen ekonomisk fråga, det är en ansvarsfråga.
   Nu diskuteras om tolkar i Afghanistan skall sorteras in som kvotflyktingar eller något annat - det är skäligen ointressant.
  Vi skall ge dem skydd i vårt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar