måndag 18 mars 2013

17 mars 2013: Engångsskatten på Cypern - och dess svenska vänner

Cypern har ju fört en mycket expansinv ekonomisk politik, men nu är pengarnas, det behövs ett likviditetstillskott från IMF, Internationalla valutafonden.
  Lösningen som nu diskuteras är en engångsskatt på sparande.
  Man tar sig för pannan!
  Detta är ju stöld från sparare, enkelt uttryckt.
  I Sverige har metoden praktiserats, senast av Karl XI.
  Men engångsskatter har sina vänner ännu i Sverige. Vänsterpartiet har flöreslagit en sådan så sent som i höstas, på våra fyra största banker.
  Det är alltså i grunden exakt samma förslag, fast lite tekniskt annorlunda, som nu diskuteras på Cypeern.
  Bankerna har nämligen inga egna pengar, de tillhör allihop aktieägare och insättare.
  Att vänsteprtiet har Karl XI som förebild är uppenbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar