tisdag 19 mars 2013

18 mars 2013:Kvotplikt - och pumplag

Via energiminister Anna-Karin Hatt (c), som har otroligt svårt att bli hörd i mediabruset i övrigt och vars politiska inflytande - så adept hon var till Maud Olofsson då hon var vice statsminister - klargör regeringen i dag (Brännpunkt i SvD) att från 2014 kommer nya krav på inblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel.
  Den som vill kan läsa Hatts artikel direkt ovan - där finns detaljerade beskrivningar av de nya kraven.
  Det är intressant från en särskild aspekt, nämligen att den så kallade pumplagen, som miljöpartiet drev igenom 2005 och som skadat svensk landsbygd mycket utan att påverka miljön det minsta, nu byts mot ett helt annat synsätt, nämligen plikt att blanda in förnybara bränslen i bensinen och dieseln.
  Att pumplagen bidragit till nedläggning av ett antal bensinstationer i glesbygd framgår av en rapport från Tillväxtanalys 2010 - som dock intar två positioner: Pumplagen har haft denna verkan, pumplagen har inte haft denna verkan utan det är strukturomvandlingen som påverkat nedläggningen inom bensinbranschen.
  I riksdagsbetänkandet från 2007/08 finns rader av hänvisningar till olika utvärderingar.
  Det skall ske enligt EU:s möjligheter och innebär att bioproducerade bränslen blir en allt viktigare del i vår förbrukning av bensin för att klara trafiken, likaså på dieselområdet.
  Om motorerna klarar denna förändring, kanske inte är helt säkerställt, men det visar sig.
  Priset?
  Ja, där kan man däremot hysa vissa tvivel. Regeringens förslag innebär fortsatt skattefrihet efter 2013 för biobränslen som E85 och biogas. Om detta inte är snedvridande eller att betrakta som ett rent statsstöd, kan ifrågasättas.
  Men man kan här ana att jordbrukets produktionsönskemål via centerpartiet fått genomslag: Det svenska jordbruket har ju länge varit starkt skattegynnat, från krisuppgörelsen mellan bondeförbundet och socialdemokraterna 1932 (!) och därefter - i längden blir även detta som en behovsframkallande drog och innebär att ekonomiskt rationella beslut åsidosätts till förmån för skatteplanerade investeringsbeslut.
  Men den slutsats jag drar av detta framgår inte av Hatts artikel: Pumplagen bör upphävas från den 1 januari 2014. Man kan inte ha både pumplag och kvotplikt - det blir reglering på reglering.

1 kommentar:

  1. "Snöraswebb hjälper dig som har ansvar för takskottning att lätt bedöma behovet av takröjning och rasrisken."

    "SMHI Snöras från tak är en del av SMHIs Snöraswebb där även ett antal andra produkter utvalda för fastighetsskötsel ingår, bl.a. väderradarbilder och prognoser för de kommande dygnen inklusive beräknad nysnömängd".
    Snö i mars?Läs här hos SMHI

    SvaraRadera