torsdag 14 mars 2013

14 mars 2013: Så vill sverigdemokraterna öka invandringen av arbetskraft

I dag om morgonen - 14 mars - hade skatteutskottet under 55 minuter dels utfrågning av statssekreteraren Michael Lundholm och hans medarbetare finansrådet Per Carlsson om aktuella EU-frågor, dels en överläggning om vilken fördjupningsstudie som skatteutskottet skall göra framdeles.
   Beslutet blev att gå vidare med den svenska expertskatten, som handlar om hur vi skall kunna öka antalet utlänska medborgare som vill och kan arbeta i vårt lilla land.
   Det är glädjande.
   Och särskilt glädjande är det naturligtvis för oss som tror på friare rörlighet över nationsgränserna att Sverigedemokraterna är med på att se över hur vi skall få fler utländska medborgare till Sverige - det är ju expertskattens syfte.
   Helt säker är jag ju inte på att Sverigedemokraterna inser vad det beslut som nu träffats  innebär - men dess företrädare biträdde förslaget.
    Slutsats: Även myrsteg vad gäller okunskap bör noteras när de går framåt i en annars dyster kunskapsverklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar