torsdag 14 mars 2013

13 mars 2013: Mervärdeskatten i riksdagen, mp och Ohly

Stor skattedebatt i riksdagen denna dag - här behandlas mervärdeskatten (anförande 132) - som riksdagen kallar mervärdesskatt, jag anser att det skall heta mervärdeskatt.
 Jag noterar särskilt att Lars Ohly vill att vi skall använda EU för att propagera för en viss skatt - samtidigt som han vill att Sverige skall lämna EU - och att miljöpartiet vill bestraffa svenska flygresenärer och se till att andra länders flygföretag gynnas i Sverige.

  Mitt inlägg:
Fru talman! 
Vi behandlar i dag ett antal yrkanden. Alla yrkanden utom ett yrkande gäller sänkningar av mervärdesskatten.
  Det finns ett yrkande från Miljöpartiet som gäller en ökning av skatten på flyget.
  Jag återkommer till den frågan.

Mervärdeskattens betydelse måste sättas i relation till det samlade uttaget av skatt i Sverige.
  Vi måste konstatera att år 1991 hände något exceptionellt, nämligen att skattebasen breddades i samband med skattereformen – en uppgörelse mellan framför allt Socialdemokraterna och Folkpartiet – och beskattningen av konsumtion höjdes i ett enda svep från 14 procent till över 16 procent.
  Samtidigt sänktes skatten på arbete.

Låt oss ha i minnet att 1989–1990 var beskattningen av konsumtion, mervärdeskatten, 13,8 procent.
   Den är nu, fru talman, nästan 22 procent.
  Detta är en förändring av sammansättningen av skattetrycket i Sverige.
   Jag menar att det har varit gynnsamt för Sverige att sänka skatten på arbete.
   Jag vet att några partier – jag ska inte nämna dem här – är för höga skatter på arbete, men jag tycker att skatt på konsumtion är ett bättre sätt att hantera ett lands ekonomi, och jag tycker att vi ska fortsätta på den vägen.

Är det bra att det väcks så många motioner om att sänka skatter?
  Jag vill gärna gratulera alla dem som är framgångsrika.
  Det har varit många framgångsrika kampanjer för sänkt moms.
  Många kan livnära sig på detta.
  Jag skulle gärna öka arbetslösheten i skatteplaneringsbranschen och inte yrka bifall till så många frågor där.
  Det är glädjande att det inte heller finns några yrkanden om bifall till alla dessa olika förslag i betänkandet.

Fru talman! 
Förra året tillsatte skatteutskottet en uppföljningsgrupp som lade fram en rapport, Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt.
  Gruppen leddes av den numera framlidne Johnny Munkhammar.
  Jag vill skänka honom en tanke i detta sammanhang.
   Rapporten är en typiskt bra produkt som reder ut hur saker och ting som vi under lång tid har beslutat om i riksdagen fungerar eller inte fungerar. Det finns båda varianter.
  De skatter som undersöktes särskilt i denna utredning var små skatter, till exempel på skidliftar och djurparker. Undersökningen visar att de har haft effekt. Det är huvudkonklusionen av undersökningen.
  Det är intressant att de verkligen har effekt. Detta uppmuntrar andra till att föreslå sänkt moms för dansband, cykelreparationer eller vad det kan vara. Det finns en uppsjö av dessa skatter.

Det är intressant att se om vi kan återgå till en ordning där det finns färre undantag.
  Det finns kvalificerade undantag. Läkemedel är ett sådant undantag.
   Det står jag också bakom.
  Det är bra att det inte är moms på läkemedel. Däremot håller jag gärna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att det kvalificerade undantaget på flygbränsle inte är bra.
  Men det betingas av att vi har anslutit oss till 1944 års Chicagokonvention. Att jag är emot Miljöpartiet på den här punkten beror på att Miljöpartiet, och kanske Vänsterpartiet också, vill införa en skatt som bara drabbar svenska resenärer. 
  Det är en dålig politik att i praktiken flytta flygverksamhet utomlands. Det ger andra länder en fördel.
  Därför är det bra att bränslebeskattning har inlemmats i handelssystemet i Europa. Det är den riktiga vägen att gå.

Jag noterar också ett särskilt yttrande av Vänsterpartiets tidigare partiledare Lars Ohly som jag måste få fört till protokollet.
  Han vill särskilt att vi ska använda EU till att propagera för en viss skattesänkning.
   Det är intressant att å ena sidan vill man gå ur EU, å andra sidan vill man i ett annat ärende använda just EU för att få igenom sin egen skattepolitik.
  Det finns en lätt motsättning i dessa ståndpunkter.
Fru talman!
 Jag slutar där jag började. Det är viktigt att vi fortsätter att se till att mervärdeskatten i Sverige är en effektiv skatt och att den också kan bli bra för svenska folket i den meningen att undantagen verkligen ska vara motiverade så att Sverige kan klara sig i den internationella konkurrensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar