fredag 15 mars 2013

15 mars 2013: Löjliga åklagare och statsvetare

Så kommer då uppgifter än en gång som har som huvudsyfte att misstänkliggöra Carl Bildt. Den här gången gäller det att Bildt skall ha läckt uppgifter om vad som försiggick under förhandlingarna  mellan de tre blivande regeringspartierna centerpartiet, folkpartiet och moderaterna 1976.
  USA:s mabassad i Sverige skulle då ha rapporterat till Washington vad Bildt skulle ha sagt till ambassaden om förhandlingarna om kärnkraftens framtid i Sverige, ja, det var alltså tre år före det amerikanska kärnkraftshaveriet i Harrisburg.
  Vi som var med minns att tidningarna var fulla av artiklar om kärnkraftsöverläggningarna, lite fakta fanns väl. det var fullt med spekulationer.
  Nu anser chefsåklagaren Tomas Lindstrand och statsvetaren Ulf Bjereld att det kan ha rört sig om spioneri - och att det är allvarligt det som nu framkommer, knappt trettiosju år senare.
  Ja, jag må då säga: Löjligare figurer, i sina yrkesroller, än Lindstrand och Bjereld får man väl leta efter. Spioneri? Pyttsan!
  Även  om dessa herrar är angelägna att uttala sig om ditten och datten - och allt däremellan - borde väl självbevarelsedriften säga dem att det någonstans finns en löjlighetens gräns som man inte bör överskrida om man i framtiden vill bli tagen på minsta allvar, i alla fall bör en chefsåklagare inse detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar