lördag 23 mars 2013

19 mars 2013: Världens rustningar

Försvaret är en försäkringspremie, ett nödvändigt ont.  Om vårt försvar måste börja verka i en konflikt, då har vi misslyckats: Sveriges försvar skall alltid vara så starkt att en angripare anser det lönlöst att ge sig in på försöket att erövra svenskt terrirtorium.'  Det är en sak. Men för att klara detta måste vi ha moderna vapen.  Ofta diskuteras, med rätta, svensk vapenexport. Vi vill - det låter barocke men är sant - inte sälja till länder som använder svenska vapen i krig eller som inbördeskrigsvapen. Det är inte lätt att avgöra vem eller vad som man skall exportera till.
  Därför finns en myndighet för detta, Exportkontrollrådet för strategiska produkter.
Ledamöter 2011-2014 är:
Ann-Charlotte Hammar Johansson (m)
Annicka Engblom (m)
Carina Adolfsson Elgestam (s)Caroline Szyber (kd)Göran Lennmarker (m)Kerstin Lundgren (c)Lars Johansson (s)Lennart Rohdin (fp)Mikael Jansson (sd)Tone Tingsgård (s)Torbjörn Björlund (v)Valter Mutt (mp)

Men så har vi också den internationella dimensionen. Världens största vapenexportörer 2008-2020 enligt Sipri är:

USA        30 procent
Ryssland   26 procent
Tyskland   7 procent
Frankrike  6 procent
Kina       5 procent
Övriga     26 procent

Och världens största vapenimportörer

Indien     12 procent
Kina        6 procent
Pakistan   5 procent
Sydkorea   5 procent
Singapore  4 procent
Övriga     68 procent

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar