tisdag 13 april 2010

13 april: Man tar sig för pannan!

Jag har just lyssnat mig igenom riksdagens särskilda debatt om de nya sjukförsäkringsreglerna, de som öppnat arbetsmarknaden igen för så många.

Men få reformer är som bekant barnsjukdomar eller förhindrar att enskilda hamnar mellan olika regelsystem, så inte heller denna reform.
Det har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med full kraft slagit ned på.


Och då uppstår frågan:
- Vill man gå tillbaka till den gamla ordningen?


Nej, om det är den rödgröna röran enig. Men däremot spretar man vilt åt vad man vill ha i stället. Vänstepartiet är mest inne på bidragslinjen, alla skall få nästan allt.

Den motfråga man ställer sig är:

- Vill då vänsterpartiet att vi andra, som inte utnyttjar systemet på ett sätt som inte är avsett (det handlar om kanske 90-95 procent av alla svenska medborgare), skall betala för dem som inte vill acceptera att arbetslinjen gäller för arbetsföra, att man skall försörja sig själva?
Nja, där får man inte något klart svar - men jag tycker att det är intressant att upplysa alla som betalar sina försäkringsavgifter att vänstepartiet i all sin godhet tycker det är rätt att några utnyttjar systemet och slipper betala.
Jag tycker det är orättvist, även om vänsterpartiet anser att det är rättvist.
En annan sak som visade sig bra med det här nya systemet, som går ut på att Försäkringskassan flytter över de som anses arbetsföra till arbetsförmedlingen, är att 35 procent fått högre ersättning än tidigare. 49 procent har tydligen fått lägre, dvs har tidigare fått mer än de borde ha, det är problematiskt för dem men inte orättvist. Däremot är det orättvist mot dem som hade lägre ersättning än de var berättigade till.
I medierna pratar man bara om de 49 procent, aldrig om de 35 som blivit orättvist behandlade.


Men till slut måste jag få citera Gunvor G Ericsson (mp) som med energi och kraft förklarade att miljöpartiet är för att sociala försäkringar skall vara rättvisa och gälla alla, dvs sjukförsäkringen.

Det måste man hålla med om. Bra!

Men hur är det då med arbetslöshetsförsäkringen?

Ursäkta - men den vill miljöpartiet uppenbarligen inte skall vara generell och gälla andra.
Det görs skillnad på vad rättvisa är. Man tar sig för pannan - samma företrädare för miljöpartiet har två helt skilda åsikter om samma sorts trygghet. Det är imponerande - och lite skrämmande
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar