fredag 9 april 2010

8 april: Presskonferens med Barbro Westerholm

Efter ett kort besök hos fp-kassaförvaltaren Anna Almqvist Lilja - partikassör i praktiken - för underskrift efter genomläsning av någon revisionsberättelse för en stiftelse där jag är så kallad lekmannarevisor, och diskussion om förvaltningen av folkpartiets hopsamlade medel, går jag på presskonferens med Barbro Westerholm, detta för att lära vilka frågor som ställs vad gäller förslaget till parboendegaranti.
Jag skall nämligen vid 14-tiden själv presentera samma förslag som jag fick i går - i Sigtuna.
Det kommer många bra frågor, sannolikheten är väl stor att alla tycker som folkpartiet i denna fråga - att vi skall ålägga kommunerna att tillhandahålla gemensamt boende för de äldre som vill bo tillsammans även om den ene i grunden är för frisk för institutionsboende - men frågan är: Vem skall betala?
Finansdepartementet, kan man förutse, vill inte ha särskilda bidrag för detta, kommunerna i gengäld tycker att här kommer staten och tvingar på dem en ny uppgift och inga nya pengar för ökade kostnader kommer med.
Saken är klar: Detta behöver utredas.
Men om folkpartiet inte gör det, då händer som vanligt ingenting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar