söndag 18 april 2010

18 april: Dagens Sifo-mätning, sd åter vågmästare

Dagens Sifo-mätning ger följande siffror, gjord 6-15 april, 1945 telefonintervjuer, förändring sedan i mars inom parentes:

Moderaterna 29,8 (- 1,0)
Folkpartiet 6,2 (+ 0,3)
Centerpartiet 4,9 (+ 0,2)
Kristdemokraterna 4,1 (+ 0,3)
Socialdemokraterna 34,1 (+ 0,1)
Vänsterpartiet 5,4 (- 0,2)
Miljöpartiet 9,0 (- 1,6)

Sverigedemokraterna 4,9 (+ 1,1)
Övriga 1,6 (+ 0,7)

Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?
Redan frågans formulering gör att man skall vara försiktig med långtgående slutsatser. Framför allt viljan att verkligen den 19 september rösta på det parti man tycker bäst om, kan kullkasta mycket. Man kan t.ex. antaga att sd-väljarna redan har hög röstningsbenägenhet, medan det kan vara lite si och så med den saken för en del socialdemokraterna som kanske inte rusar till vallokalerna för att rösta fram Mona Sahlin som statsminister.
För senaste fem månaderna är utvecklingen enligt Sifo denna, det mest anmärkningsvärda är väl moderaterna uppgång i början av året och om dagens mp-siffra håller i sig den eventuella återgång till lägre siffror för miljöpartiet som kan skönjas.

Folkpartiet har en del att vinna framöver.

(m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd) (övr)
April 29,8 6,2 4,9 4,1 34,1 5,4 9,0 4,9 1,6
Mars 30,8 5,9 4,7 3,8 34,0 5,6 10,6 3,8 0,9
Februari 29,6 6,5 5,6 3,9 34,6 5,1 9,3 3,4 2,0
Januari 25,8 6,7 5,0 4,0 36,9 5,5 9,4 5,0 1,8
Dec -09 25,1 6,8 5,2 3,7 36,7 5,2 10,3 5,1 2,0
Val -06 26,2 7,5 7,9 6,6 35,0 5,9 5,2 2,9 2,8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar